Vi är nichade på badrumsrenoveringar

Renovera badrum


Som privatperson bör man alltid se till att skriftligen få alla offerter, prisuppgifter, ändringar och tilläggsarbete som har med badrumsrenoveringen att göra.

Nedan följer det ett antal punkter som en bra offert enligt oss ska innehålla för att ni som kund ska kunna fatta ett väl genomtänkt beslut om vilken entreprenör som skall utföra projektet. 

Fastpris


Begär alltid fastpris för ditt badrumsrenovering!

Detta för att ni som kund skall veta i förväg vad badrumsrenoveringen kommer att kosta, det finns nämligen en risk att badrumsrenoveringen tar längre tid än det behövs om entreprenören får betalt per timme.


I våra fasta priser ingår allt material och alla arbetsmoment som avser den tekniska delen av en badrumsrenovering, och innefattar allt det som krävs för att bygga upp själva badrummet, men inte syns när badrummet är klart, 


Alla ytskikt och sådant som inte har med  tekniska delen att göra, och som kräver att kunden gör ett aktivt val, t ex  kakel, klinker och badrumsmöbler ingår inte  i det fasta priset som vi  lämnar,  Om kunden vill att vi köper in dessa möbler så kan vi naturligtvis även göra detta.


Vi lämnar alltid ett fast pris på alla våra badrumsrenoveringar! 

Tidsåtgång för badrumsrenovering


En kunning hantverkare skall kunna redogöra hur lång tid badrumsrenoveringen kommer att ta, en förutsättning är att hen  kommer ut på platsbesök. för att kunna göra en korrekt tidsbedömning så att ni som kund ska kunna  planera när renoveringen skall påbörjas.

Det kan sedan naturligtvis uppstå förseningar om man upptäcker vattenskaodor, fukt  eller andra oförutsedda händelser som varken beställaren eller hantverkaren vetat om det när offerten skrevs.


Hos oss får ni som kund alltid fast tidsplan för renoveringen!


Komplett och lättläst

 

I offerten ska tydligt och klart står vilka arbetsmoment och material som ingår i det  fasta priset, det ska vara skrivet på så sätt att kunden förstår allt som står, Kontrollera att allt ni kommit överens om med byggfirman faktiskt  står med i offerten/ avtalet, för att ni som kund skall kunna studera och jämföra olika offerter och avtal innan under skrivandet. 

Betalningsvillkor


Som privatperson så skall man aldrig betala delar eller hela priset för badrumsrenoveringen i förskott till entreprenören för ännu ej utfört arbete,  man ska endast betala efter utfört arbete i varje delmoment.

Vi begär aldrig några förskottsbetalningar av våra kunder.

Vår betalningsplan bygger på att ni som kund  inte betala något i förskott.

Betalningsplan finns alltid med i avtalet.


ATT TÄNKA PÅ

Dokumentation och behörigheter


Begär alltid skriftliga underlag  på de försäkringar, intyg och behörigheter, som badrumsentreprenören säger sig ha, kontrollera sedan dokumenten med respektive organisation som ställt ut dem.

 Felaktigt utförd badrumsrenovering kan leda till fukt-, mögel och vattenskador som inte alltid täcks av hemförsäkringen i fall renoveringen  utförs av entreprenör som saknar behörighet.

Grafitiabygg AB och dess samarbetspartner är certifierde för att utföra renoveringar av våtrum enligt byggkeramikrådet, säkervatten och elsäkerhet.


Slutbesiktning


I offerten bör det alltid stå hur besiktningen av den slutförda badrumsrenoveringen skall genomföras. Detta är en säkerhet för dig som kund att veta att badrumsrenoveringen är korrekt utfört, genom att det görs en kvalitetskontroll.


Vi  genomför alltid slutbesiktning efter varje avslutat badrumsrenovering.

 Under besiktningen noteras eventuella anmärkningar i ett besiktningsprotokoll. besiktningsanmärkningarna åtgärdar vi skyndsamt.